„Германския вожд“ Одоакър

златна,монета,одоакър

Печалният край на Западната империя е известен на

всички,как детето император-Ромул Августул е свален от

варварския началник на войската Одоакър в град Равена

през 476 г. и последватала съдба на империята и Италия.Но

малко известен е виновника за абдикацията-Одоакър.Кой е

бил всъщност той? В тази статия ще разкажем за живота на

този авантюрист,който само за един ден променил съдбата

на цяла империя.

Флавий Одоакър бил син на на Едекон,който бил на служна

при хунския вожд Атила и бил неговата дясна ръка.Одоакър

е брат на Хунулф, който се издигнал до „magister militum”

началник на войската в Източната Римска империя.За

произхода му има спорове като се започне от

скирски,хунски и тн.Израстнал в двора на Атила,по

вероизповедание бил арианин ( по това време арианството

било широко разпространено сред варварите). След като

одоакър,равена

патриция Флавий Орест гони последния легитимен

император Юлий Непот през 475 г. издига своя син-Ромул

Августул за „цезар“, тъй като Орест бил варварин и нямал

право да се провъзгласи за император.След възкачването

на Ромул Августул,Одоакър и неговите войски се

разбунтували и поискали от императора земя в

Италия.Орест отказал без да мисли за последствията. Те не

закъсняли,по това време в Италия почти липсвали редовно

римски войски съставени от родени италийци,мнозинството

от наемниците избира за крал Одоакър през 476 г. Месец

след това самообявилия се крал обсажда Равена,където

управлявали последните императори.Превзел града,убил

Орест брат му и принудил Ромул Августул да подпише

абдикацията си като му обещал,че ще му плаща издръжка

като на сенатор.Ромул се съгласил и бил изпратен при

роднини в Кампания.До края на живота си не се

интересувал от политика.Има сведения,че основал

манастир.Преди да подпишен абцикацията си Ромул

Августул трябвало да свърши още нещо-да изпрати писмо

до Източно Римския император Зенон,че доброволно се

отказва от трона.След това самият Одоакър изпратил писмо

в което заявявал,че няма нужда от втори

император,“защото както слънцето е едно и императора

трябва да е само един“ като с писмото били и императорски

знаци.Одоакър молел Зенон да го направи владетел на

Италия.Зенон се сгъласил,но имал само едно условие-

Одоакър трябвало да признае върховенството на изгонения

Непот. Той нямал избор и до смъртта на Непот признавал

върховенството на Непот.Фактически Одоакър управлявал

Италия,но легитимния император бил Непот. След смъртта

на Непот,Одоакър станал пълновластен господар на

ромул,августул

  Италия.Разширил кралството като превзел Сицилия от

вандалите и Далмация от Източната Римска империя.Това

влошило отношенията с Зенон,който изпратил в Италия

остготите на Теодорих.Одоакър не променил римските

институции,даже той имал сенат в който преобладавали

германските племена,също секъл монети с неговия

образ.През 490 г. когато скъсва отношенията си с

Константинопол обява своя син-Сунигилда Тела за цезар.

Одоакър търпи серия от загуби срещу настъпващите

остготи:Изонцо, Верона, Ада и известната гарванова битка

при която обсадената Равена се предава заради изчерпани

продоволствия. Теодорих приема предложението на

равенския епископ за съвместно управление на

Италия,заедно с Одоакър.Обсадата е свалена,но по време

на помирителен пир, Теодорих убива собственоръчно

Одоакър.Брат му Хунулф е убит,а синът на Одоакър Тела

бяга в Галия,но по-късно и той е убит.

Така завършва безславно живота на първия варварски крал

на Италия,водил безчет битки срещу

римляните,вандалите.Този вожд сложил край

на една от най-великите империя бил убит от Теодорих не

по време на битка, а от долни интриги.

Източник Едуард Гибън „Залез и упадък на Римската империя“

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*