Византийски титли-част втора

титла

Военни титли-

 

Екзарх-екзарсите били губернатори на отдалечени провинции

като Италия и Африка.Те се отличавали с особена автономия

за разлика от повечето губернатори на другите области,

съсредоточавайки гражданската и военната власт в свои

ръце,практически били близки до по-късната

западноевропейска титла-“вицекрал“

Доместик-титлата се давала на имперските стражи, които

по-късно се превърнали в старши офицери в късната римска

армия.По време на византийския период „доместика“ бил сред

 най-високите военни титли и включвали:

 

Мега доместик-“Велик доместик“ бил главнокомандващия на

византийската армия,дирректно подчинен на

императора.Титлата била се използвала между XI-XV в.

 

Доместик на схолите-командир на схолите (scholae

palatinae-късно римско елитно гвардейско подразделение

,подобно на преторианската гвардия). По-късно са познати

като тагма“, която била много престижна,а през IX век, се

превърнал в главнокомандващ армията. През 959 г. титлата

била разделена на две „доместик на схолите на изток и запад“.

Известен Доместик на схолите бил Лъв Фока, който водел

византийските войски в битката при Ахелой през 917 г., когато

имперските войски били разбити.

 

Доместик на темите-командир и организатор на военните

теми, имало един за Европейските теми и друг за Азиатските.

император,теофил

Катепан-управител на две или повече теми които заедно

образуват област наречена Катепанат като например

катепаната в Италия.

 

Стратег-военен,а по-късно и граждански управител на

тема,познат също и като „дукс“. Титлата е еквивалент на

„генерал“ или „адмирал“,стратег се е ползвал и в сухопътната

армия и във флота.

 

Турмах-командира на турмата-военна единица реформирана

през VII в. по време на арабското нашествия.

 

Протостратор-в началото това бил командващия имперската

конница, но в Комниновия и Палеологовия период, титлата се

използвала и за по-нисши офицери.

 

Стратопедарх-(буквално „господар на лагера“), офицер,

който отговарял за продоволствията на войската.

Флот-

 

Мега дукс-мега дук или велик дук бил еквивалентен на

днешния съвременен адмирал. Титлата е създадена от

император Алексий I Комнин, когато от всички провинциални

флотилии съдал една обща имперска.Мега дукса бил начело

на тази флотилия. По време на Палеолозите Мега дукса

оглавявал „правителството“ и бюрокрацията в столицата

(подобно на днешните премиери), а не само флота.

алексий

Мега друнгарий-първоначално оглавявал флота,но след

създаването на титлата „Мега дукс“ минал на заден план и

отговарял за военноморските офицери.

 

Друнгарий-титлата се използвала както в сухопътните войски

така и във флота.Във флота през VIII-XI в. оглавявал флота

наречена „друнгос“.

 

Наварх-капитан на кораб.

Административни титли-

 

Ромейската бюрокрация имала много титли, които даже били

повече от военните и аристократичните. За Константинопол

било нормално да има хиляди бюрократи по всяко време.

Както църковните служители и военните и бюрократите носели

облекло с което се различавали,най-често носели големи

шапки. Дори тези бюрократи, които не били благородници

носели същото облекло служели и отговаряли директно пред

императора.

Преториански префект-е стара римска титла използвана за

командир на армията на Източните и Западните провинции на

империята. Била премахната през VII в. след серията

граждански и военни реформи. След реформите на

Диоклециан функциите на Преторианския префект се

увеличили: те били административни, финансови, съдебни и

дори законодателни. Провинциалните управители били

назначавани след неговата препоръка пред императора.

Получавал е редовни доклади за администрацията от

управителите на провинциите. Преторианския префект имал

собствена съкровищница и той се занимавал със заплащането

и доставките от храна за армията. Той бил и върховен съдия

при обжалване; в случаите когато подсъдими се появявали при

него,гражданите не са имали право на обжалване при

императора. Имал е право да издава едикти ( закони).

Василеопатор-е съставна дума от „василевс“ и „баща“ и се

превежда „баща на василевса“. Титлата е създадена през 892

г. заради брака на Лъв VI Философ за Зоя Зауца. Бащата на

Зоя- Стилиан Зауца е много близък приятел на Лъв и оказва

огромно влияние върху императора. Лъв учредява титлата

„василеопатор’ специално за него. От Xв. е най-висшата

дворцова титла и стои дори пред кесаря.

Логотет-административна титла равняваща се на държавен

секретар и употребявана между VIXIV в. Логотетът е главният

пазителел на законите и държавните приходи. На гръцки език

означава „този,който води сметките и изчислява и

разсъждава“.

Епарх на Константинопол-управител на Константинопол.

 Източници: Treadgold, Warren “History of the Byzantine State and Society”

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*