Съвет на старейшините

убийство,цезар

 

Сенатът бил един от главните държавни органи на Древен

Рим.Нито един законопроект не постъпвал за разглеждане при

комииците, ако преди това не е приет от Сенатът.Думата

„сенат“ ( senatus ), произлиза от senex-старец. Първоначално

се състоял от 100 човека,а после до 300. Вероятно през

ранната епоха сенатът се състоял от родови старейшини. Той

бил съвет на старците, както се среща при доста народи в

ранното им развитие. Всичките решения на куриатските

комици (народно събрание) одобрението на сената (autoritas

patrum), който бил пазител на традициите на дедите (mosmaiorum)

и съветник на римските цар по време на царския

период.Членовете на сената се наричали бащи (patres). Към

края на царската епоха се явили длъжностни лица, които се

назначавали от царя. Така,че за времето на своето отсъствие,

царят назначавал градски префект (praefectus urbis), който

управлявал Рим. Сенатът можел да се свикна само от висши

магистрати-диктатор, консул, претор.Членовете се делели по

рангове според длъжностите които са заемали преди това

(консул, претор, едил, трибун, квестор).Начело на Сената

стоял принцепс (princes senatus) т.е най-стария император.По

време на борната между патрициит и плебеите властта на

Сената била ограничена донякъде от

цицерон

Комициите. В епохата на императорите властта на Сената била

силно ограничена,която се съсредоточавала в ръцете на

императора. Формално Сенатът продължавал да се счита за

едно от най-висшите държавни учреждения.В действителност

се превърнал в събрание на знатните семейства, без да има

политическо влияние.

 Източник Н. А. Машкин „История на Древния Рим“

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*